Books » Tiếng Việt

Phra Acharn Mun Bhūridatta Thera
By: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno
Translated by: Sumanā Lê Thị Sương và Sunanda Phạm Kim Khánh

Ajaan Mun là một nhân vật siêu việt trong Phật giáo đương đại Thái Lan. Trong suốt quãng đời của mình, Ngài được nhiều người tôn kính rộng khắp vì lòng quả cảm và sự quyết tâm phi thường khi tu tập theo lối khổ hạnh và vì sự nghiêm khắc không thỏa hiệp khi dạy nhiều đệ tử của mình. Một hình ảnh hoàn hảo về một vị du tăng nhiệt tình xả ly và sống nơi tĩnh mịch, Ngài giữ một vị trí cao quý trong giới những người theo Phật, cuộc đời và những lời dạy của Ngài giống như cuộc tìm kiếm cao thượng của Đức Phật để tự chuyển hóa.

Download: PDF EPUB MOBI
Mae Chee Kaew
Hành trình tới giác ngộ và giải thoát
By: Ajaan Dick Sīlaratano

Mae Chee Kaew đã sống cuộc đời làng quê bình dị tại vùng đông bắc Thái Lan và đã phải vượt qua vô vàn khó khăn khi muốn rời nhà để đi theo con đường cao cả của Đức Phật. Vô cùng may mắn đã gặp được những vị thiền sư giỏi nhất thời đó, Mae Chee Kaew đã nhập lời dạy của các vị thầy đó vào tâm, nỗ lực vun trồng tâm cho hay biết được tự nhiên và trong sáng. Tính bền bỉ, lòng quả cảm và tuệ giác trực kiến của cô đã cho phép cô vượt qua ranh giới của quy ước và giải khoát được khỏi khổ đau.

Download: PDF Audiobook
Listen to / download
individual chapters:
Tuệ Phát Triển Định
Chỉ dẫn thực hành các phương pháp thiền của Đức Phật
By: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno
Translated by: Ajaan Paññāvaḍḍho

“Tuệ phát triển Định” là luận thuyết đột phá của Thầy Ajaan Mahā Boowa về vai trò của trí tuệ trong việc thúc đẩy sự phát triển bình an và định tĩnh khi thực hành thiền Phật Giáo. Cuốn sách mô tả các kỹ thuật khác nhau trong việc thực hành khám phá để chinh phục mạnh mẽ tâm vô kỷ luật khi nhiều phương pháp truyển thống khác giúp tâm đạt định không hiệu quả.

Download: PDF EPUB MOBI